Zase mi to vypadlo…!

Zase mi to vypadlo…!

Nie je nič nezvyčajné, že prídeme do obchodu a zrazu sme zabudli, čo sme to vlastne chceli kúpiť. Práve pre takýchto ľudí existujú pamäťové techniky, ktoré zlepšia a zjednodušia proces pamätania si. Odporúčajú sa používať po celý život aby sme si trénovali mozog. Každý človek má rovnakú pamäťovú kapacitu, odlišujeme sa však v tom ako účinne ho vieme využívať. Ako sa hovorí, čo sa v mladosti naučíš v starobe akoby si našiel. Vďaka týmto technikám si časom budete schopní zapamätať oveľa viac ako bežne.poznámky.jpg
Ešte sa vráťme k fungovaniu našej pamäti. Najlepšie si pamätá nedávne udalosti alebo tie, ktoré sme zažili po prvýkrát. Máme však aj evolučný fragment a to je pamätanie si obrazov. Je to najsilnejšia stránka nášho mozgu pretože bola kľúčová pre prežitie v prírode. Schválne, skúste si vybaviť miesto na ktorom ste boli naposledy. Rovnako dobre si pamätáme veci vystupujúce z radu obyčajných vecí, napríklad vysoké budovy.
Našu pamäť môžeme rozdeliť do niekoľkých úsekov a je pritom úplne bežné, že jedna alebo viacero úsekov prevláda nad inými. Naša pamäť môže byť:

  • procesná – teda tá, ktorá má na starosti uchovávanie súboru činností (šoférovanie, jazdenie na koni)
  • emočná – tá časť z nás, ktorá si pamätá emócie (láska, strach)
  • významová – používame ju hlavne pri učení cudzích jazykov alebo významovom učení sa (význam slov, rôzne fakty)
  • epizodická – je zodpovedná za ukladanie reálnych údajov a ich prepájanie (čas, miesto, hudba a jej spojenie s udalosťou)
  • automatická – je veľmi blízka študentom, ktorí sa naučia na skúšku a po nej informácie jednoducho „vyfučia“ (básničky)koncepce.jpg

Pamäťové techniky sú rôzne:

  • pamäťové mapy
  • myšlienkové mapy
  • techniky príbehov
  • transformácie
  • asociačné metódy

Medze sa samozrejme nekladú, je dokonca žiaduce aby ste nechali svoju fantáziu pracovať. Čím vám bude technika bližšia tým jednoduchšie pre vás bude zapamätať si dáta a techniku samotnú si uložiť do pamäte. Kreatívne a presne vykreslená predstava je tá najlepšia cesta.