Investujeme do pôdy?

Investujeme do pôdy?

Rozmýšľali ste niekedy nad kúpou pôdy? Malo by to svoje výhody. Vypestovali by sme si vlastnú zeleninu a ovocie, ktoré by sme mohli konzumovať a teda nemuseli by sme ich kupovať v supermarketoch. Určite by sme uštetrlili, samozrejme, pokiaľ by sa úroda vydarila. Časom by sme mohli chovať i ošípané, dobytok a časom by sme prestali byť na pravidelné nákupy odkázaní. Mohli by sme však toto vlastníctvo úrodnej pôdy využívať i na opačnú vec, na predaj. Teda aby som bol presnejší, na predaj úrody, ktorú vypestujeme. V tomto odvetví však máme zasa tú veľkú konkurenciu v podobe supermarketov. Teda naša výsledná úroda by musela vyzerať naozaj poctivo i kvalitne a zrejme by sme museli dať i prijateľnú cenu. Ako však konkurovať s niekým, kto obchoduje s umelo vyprodukovanou, obrovskou zeleninou či ovocím? Česť výnimkám, no na niektorých produktoch to je očividné. Sú obrovské a majú relatívne nízku cenu.
dáma v přírodě
Museli by sme sa spoľahnúť na to, že sa ešte nájdu ľudia, ktorí ocenia poctivo vypestovanú úrodu. V poslednej dobe však žiaľ, niektorí súkromní pestovatelia napodobňujú túto umelú produkciu, pritom však cenu neznížia. Obchodné domy aspoň spustia cenu.
Ak Vás však takýto druh poctivého podnikania zaujal a viete ako na to, poďme sa pozrieť na kúpu pôdy.
rýžová pole
Takáto pôda sa dá i prenajať na určité obdobie. Momentálne ich na Slovensku máme na výber v podobe 453 000 hektárov! Teda dostupný priestor by na začiatok bol. K prenajatiu pôdy využijeme služby Slovenského pozemkového fondu a ten nám určí poplatok podľa toho, na akom území sa nami zvolená pôda nachádza. Poplatok sa však mení a určuje podľa každoročných štatistík, ktoré má na starosti Štatistický úrad. Najlacnejšie nás vyjde pôda nachádzajúca sa na nížinách, pričom najdrahšie tá, ktorá sa nachádza v horských oblastiach. Cena takéhoto prenájmu je približne okolo 90 až 100 Euro za jeden hektár. Nájom tento rok stúpol na 3, 67 % z celkovej ceny pôdy. Takže dá sa to vypočítať podľa tejto štatistiky.