Založiť spoločnosť sro alebo ju radšej kúpiť?

Založiť spoločnosť sro alebo ju radšej kúpiť?

V súčasnosti sa aj vďaka online ponukám rozšíril trh, resp. máme prístup k viacerým možnostiam, veciam a službám, ktoré si môžeme kúpiť. Nie sú to ale len produkty a služby, ktoré sa takto prehľadne predávajú. Najmä podnikateľov určite zaujíma, že dostupné sú aj volne sro na predaj, teda spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré si záujemca môže kúpiť a následne sa pustiť do svojej zamýšľanej podnikateľskej činnosti.

  • Bez toho, aby musel takúto eseročku zakladať sám, čo zvyčajne trvá dlhšie a predstavuje to náročnejšie administratívne a byrokratické postupy.

podnikateľ, počítač

A v tomto smere sú na slovenskom trhu u podnikateľov obľúbené najmä ready made s.r.o. Spoločnosti s ručením obmedzeným sú najčastejšou formou podnikania a pojmom ready made sa označujú „spoločnosti pripravené na predaj“, ktoré spravidla nemajú podnikateľskú a ekonomickú minulosť, vznikli iba za účelom predaja. Majú vybavené potrebné náležitosti spojené s ich zápisom do obchodného registra, v prípade ich predaja novému majiteľovi sa podá návrh na zapísanie tejto zmeny, prípadne sa dá zmeniť aj sídlo, obchodné meno, predmet podnikania, atď. Je to však krátko trvajúci proces.

  • Takéto eseročky majú takisto splatené základné imanie (5000 eur) a sú evidované na daň z príjmov- majú pridelené IČO

pero, podpis

Sú teda „ready“- pripravené pre svojho záujemcu. Ich účel je jasný- ready made spoločnosť vznikla za účelom, aby sa predala. Je to v podstate tovar. Nie je to typ spoločnosti s pestrou históriou, ktorej sa chce predchádzajúci spoločník zbaviť. Hoci je pravda, že v ponuke špecializovaných firiem, čo inzerujú tieto ponuky, nájdeme aj eseročky s históriou.

  • Niekto vidí výhody v tých bez histórie- nemajú ekonomickú a podnikateľskú minulosť, tým pádom pri nich ani nie je riziko, že by na svojho budúceho majiteľa previedli nejaké nevybavené a nesplatené pohľadávky.
  • Tie s históriou zasa môžu mať atraktívnu minulosť alebo zaujímavý predmet podnikania, no vždy je výhodou, ak pri nich predajca poskytuje garanciu, že sú „čisté“.