Spojte sa pre dobrú vec v občianskom združení

Spojte sa pre dobrú vec v občianskom združení

Ľudia sú sociálne bytosti. Platí od čias praveku, a to od výnimky. Ľudia sa množili, pomáhali si, a len tak mohli zvyknúť nové vynálezy a nové objavy. Kryli si chrbát, ale aj proti sebe bojovali. Nakoniec opakovane zisťovali, že obe strany stratia. Všetko záviselo od spolupráce. Či lov alebo zber, keď sa ľud spojí, dokáže veľké veci. Dokáže prekonať aj tie najväčšie výzvy, a zmeniť hlboko zakorenené názory. Či šlo o situácie vo vojne, nešťastí, pomoc jeden druhému bola vždy efektívnejšia ako nenávisť. Sociálny altruizmus prináša výhody všetkým stranám, aj keď to tak spočiatku nevyzerá.

ľudia v kancelárii

Výsledky sa dostavia obvykle neskôr. Či už chceme bojovať za dobrú vec, niečo vybudovať, pomáha, keď o tom informujeme verejnosť. Tak môžeme získať nových členov a dosiahnuť čo chceme oveľa rýchlejšie. Keď nájdeme ľudí, ktorí majú podobní názor ako my, radi spolupracujeme. Spolu môžeme oveľa jednoduchšie pôsobiť na ostatných, deliť si úlohy, a prispievať vedomosťami alebo znalosťami, v ktorých vynikáme.

V takýchto prípadoch sa môžete začať zaujímať, čo zahŕňa založenie občianske združenie . Je to nezisková organizácia, ktorá má jednoduchú štruktúru, a založiť si ju nie je ťažké. Profesionáli z Ezmluva vás radi prevedú právnymi záležitosťami, služby sú zabezpečené advokátom. Takáto pomoc bude za cenu 300 eur, a samotná konzultácia je bezplatná. Čo vás bude čakať?

občania si pomáhajú

V prvom rade si budete potrebovať spolu s kolegami/účastníkmi ujasniť si váš cieľ, orgány, a hlavne to najdôležitejšie – práva a povinnosti. Následne sa dohodnete aj o existenčných a finančných záležitosti, ktorými je názov, sídlo a zásady o hospodárení.

Takto bude omnoho jednoduchšie prejaviť svoje záujmy. Môžete vykonať verejnoprospešné činnosti, prípadne organizovať iné podujatia, za účelom informovania, či inej formy obohatenia verejnosti či vlastnej realizácie. Služby zahŕňajú vypracovanie stanovy občianskeho združenia, vytvorenie orgánov združenia, registrovanie na Ministerstve, pridelí sa vám identifikačné číslo a napokon registrácia na odoberanie 2% z daní. Ste len krok od uskutočnenia.