Samofinancovanie

Samofinancovanie

Ako názov napovedá, samofinancovanie je typ financovania, do ktorého investujeme len my sami, bez pôžičiek a to z peňazí, ktoré nám vystanú pri rozumnom hospodárení a zdanení. Táto čiastka sa minie na rozvoj a zdokonalenie techniky výroby produktov, ktoré chceme naďalej vyrábať a predávať.
• Samofinancovanie je teda dôležité, pokiaľ sa chceme udržať na trhu a inovovať naše výrobky, takisto inovovať techniku, aby sme vyrábali produkty jednoduchším a rýchlejším spôsobom. Skrátka tieto faktory sú dôležité pre udržanie kroku s konkurenciou a dobou.
černá kalkulačka
Môžu sa však stať i prípady, kedy vznikne samofinancovanie náhodne, bez zámeru. Ide o prípad, kedy sú náklady na potrebný materiál lacnejšie, ako sme čakali. Neboli sme na 100% správne informovaní o cene za spomínaný materiál, no sťažovať sa nemusíme. Zistenie, že nás vyšiel lacnejšie, je určite potešujúce a prospešné pre nás. Takéto nevedomé samofinancovanie skrátka vzniká vtedy, ak naše potreby nadhodnotíme a nakoniec zistíme, že do rezerv sme dali zbytočne veľa peňazí.
Poznáme však i zákonné samofinancovanie, kedy zákonodarca podniku stanovuje povinné vklady na tvorbu rezerv.
Bez týchto rezerv by nebolo možné z tohto druhu financovania profitovať.
Najlogickejšou a hádam najpoužívanejšou formou je však dobrovoľné samofinancovanie, kedy si stanovujeme rezervy a ich výšku dobrovoľne, kedy sme si vedomí toho, koľko peňazí budeme potrebovať na náklady a podľa toho si sami, dobrovoľne odložíme určitý obnos financií.
barevné papírky
Tieto financie nám pomáhajú vylepšovať a modernizovať našu činnosť, hradiť s nimi potrebné náklady na rozvoj našej činnosti a okrem toho i základné veci, bez ktorých by sme nemohli vykonávať to, čo vykonávame. Toto samofinancovanie je vlastne povinná záležitosť, nech sa na to pozrieme z akéhokoľvek uhla pohľadu. Aj pokiaľ ide o dobrovoľné, pretože bez neho by sa naša činnosť zastavila a boli by sme „mimo hru.“